סיפור לחג – סוחר הבדים וסגולה נפלאה

סוחר הבדים וסגולה נפלאה

מעשה מרתק לכבוד חג השבועות – היארצייט של הבעש”ט.

מעשה בסוחר בדים שגר במיז’יבוז, עיר הולדתו של הבעל-שם-טוב הקדוש. הסוחר רצה למכור את מרכולתו בעיר וייטפילד, אך היה חשש גדול! בדרך אל עיר זו, היתה ידועה חבורת שודדים המחכה לטרף. 

אמרה לו אשתו: “בדרך הזו אל העיר וויטפילד, נוסע הבעל-שם טוב. יש לי רעיון! תוכל לתת לנהג שלו אלכסיי קצת כסף עם בקבוק ויסקי, ואלכסיי יגלה לך מתי הנסיעה הבאה שהוא ייקח את הבעש”ט. וכך לא תחשוש מהתקפת השודדים.

על אף שהסוחר לא נמנה על חסידי הבעש”ט, הקשיב לעצת אשתו. וכך היה. אלכסיי עידכן את הסוחר בתאריך המיועד לנסיעתו עם הבעש”ט, הסוחר העמיס את עגלתו ויצא אחריהם.

כאשר הגיעו שתי העגלות ליער בו היו אמורים השודדים להסתתר, הורה הבעל שם טוב לאלכסיי לעצור, ולאפשר לסוסים לרעות בעשב. הסוחר נבהל מאד! הבעש”ט מיקם את העגלות זו מול זו והתיישב ביניהם. הוא פתח את ספר הזוהר – ספר היסוד של הקבלה והחל לקרוא בריכוז עז.

לפתע הופיעו השודדים, התקרבו לעגלות…ופתאום- נתפסו ברעד ונמלטו במהירות. כשהפסיקו לרוץ אמרו השודדים אחד לשני: “מה קרה לנו שברחנו? בוא נלך לשדוד אותם.” ניסו להתקרב שוב אל העגלות, ושוב, נתפסו השודדים ברעדה וברחו מהמקום. מאוחר יותר, כשהבעל שם טוב והסוחר המשיכו במסעם, חששו השודדים ללכת אחריהם. “זה לא עניין פשוט” הבינו…

כשראה הסוחר את שקרה, חיבק ונישק את הבעש”ט ואמר: “עכשיו רבי, אני יודע את גדולתך” ענה לו הבעש”ט: ” טוב, אתה אולי חושב שאתה יודע, אבל אתה עדיין לא יודע. “

האדמו”ר הצמח-צדק מליובאוויטש שלח את בנו רבי שמואל (המהר”ש) אל העיר הגדולה פטרבורג שידאג לעניני הכלל. 

לפני נסיעתם סיפר לו:

בשנת תר”ג כאשר נקראתי להגיע אל אסיפת הרבנים בפטרבורג, הלכתי להשתטח על ציון אמי הצדקנית בליוזנא, ושם היא ספרה לי: כי בשל מסירות-הנפש שלה בעד חסידים וחסידות זכתה להיות בהיכל הבעל-שם-טוב! שם היא בקשה לעורר רחמים עלי, ובקשה מהבעל-שם-טוב שיתן לה איזו סגלה בשבילי, סגולה שאוכל לעמוד בפני המתנגדים לתורת החסידות. 

אמר לה הבעל-שם-טוב: בנך הרי הוא בקי בחמשה חומשי תורה, בתהלים וב”תניא” בעל פה באותיותיהם, וכתוב: “ויהי חתת אלהים” וגו’. “חתת” – ראשי-תבות: חמש, תהלים, תניא. הבקי באותיותיהם משבר כל ההעלמות וההסתרים. 

ואז פנה הרבי הצמח-צדק לבנו המהר”ש והורה לו: בכל מקום היותך, במוסדות הממשלה או אצל שרי המלוכה, תאמר פרשת חומש, פרק תהילים ופרק “תניא”.

את הסיפור הזה סיפר לאחר זמן רב הרבי מהר”ש לבנו הרש”ב – כי העניין שקיבל מאביו הינו סגולה נפלאה. בשלוש פרשיות הראשונות של חמש, שלושה פרקי תהלים ושלושה פרקים “תניא” נשברו כל התכניות של המשכילים, ובני ישראל עם התורה הקדושה יצאו ביד רמה.

מפגשים קרובים

פעילויות ממולצות